ERGO

Kodeks Etyczny ERGO Pro

1. Ponoszę dużą odpowiedzialność za to, aby moim potencjalnym Klientom przedstawić optymalnie dopasowaną do ich potrzeb ofertę dotyczącą długoterminowej inwestycji kapitałowej, której celem jest emerytura i odpowiednie zabezpieczenie przyszłości.

2. Zawsze będę stawiał interesy Klientów nad swoje własne, a zwłaszcza ponad interesy związane z moim wynagrodzeniem.

3. Będę stale rozwijał się i poszerzał swoją wiedzę fachową i ogólną. Na bieżąco będę zapoznawał się ze wszystkimi nowościami rynkowymi oraz zmianami prawnymi dotyczącymi mojego zawodu i rynku, na którym pracuję.

4. Przekażę moim Klientom wszystkie ważne informacje o naszym programie przed spotkaniem, w jego trakcie i po zawarciu umowy.

5. Zawsze będę poufnie traktował wszystkie informacje otrzymane od swoich Klientów.

6. Zawsze będę oferował pomoc i porady moim Klientom oraz innym Klientom Ergo.

7. Reprezentuję Ergo. W życiu zawodowym oraz prywatnym muszę zachowywać się godnie i troszczyć się o wizerunek własny, a także Organizacji Ergo Pro. Moim zadaniem jest umacniać i dbać o pozytywny wizerunek Ergo.

8. Wobec moich koleżanek i kolegów, a zwłaszcza "wyższych" i "niższych" rangą Przedstawicieli znajdujących się w strukturze organizacyjnej będę zachowywał się tak, jak chciałbym, aby inni zachowywali się wobec mnie.

9. Moją naczelną zasadą jest przedstawianie Klientom, centrali Ergo Pro i Współpracownikom informacji prawdziwych oraz zrozumiałych. Jestem świadom, że pomijanie informacji narusza tę zasadę.

10. Dewiza Ergo - "Ubezpieczać to rozumieć" - jest również moją dewizą. Moja praca ma przynosić zadowolenie Klientom oraz rozwijać działalność Ergo Pro, Ergo i Munich Re. Mam być przykładem dla innych, szczególnie dla wszystkich nowych Współpracowników Ergo Pro. Muszę dbać o dobrą atmosferę pracy i o to, by Przedstawiciele w moich strukturach pracowali z radością, przyjemnością i ochotą.
Tu nas znajdziesz:
ERGOERGO HESTIA