Home Mapa strony
 
 
Produkty

Kodeks Etyczny ERGO Pro


Prawdziwą wartością biznesu są tworzący go ludzie.

Poznaj zasady, które na co dzień wyznajemy.
Kodeks Etyczny Ergo Pro


Aktualności ERGO Pro


2015

Konkurs pod osobistym patronatem
Wiceminister Finansów
Doroty Podedwornej – Tarnowskiej
oraz patronatem
Związku Banków Polskich  Strona główna >

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

        Dla zainteresowanych produktami ubezpieczeniowymi
Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERGO Pro sp. z o.o. („ERGO Pro”), z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, (00-609 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane do zapewnienia optymalnej obsługi poszukującego ochrony ubezpieczeniowej oraz ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem ERGO Pro sp. z o.o. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024807 lub Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024812 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mają charakter poufny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom poza wskazanym powyżej zakładem ubezpieczeń w celu wykonywania umowy.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w ERGO Pro prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@ergopro.pl
        Dla zainteresowanych współpracą
Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERGO Pro sp. z o.o. („ERGO Pro”), z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, (00-609 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia obsługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przechowywane przez czas trwania umowy oraz okresy wskazane w przepisach o archiwizacji i dochodzeniu roszczeń.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w ERGO Pro prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@ergopro.plKontakt z ERGO Pro
Możesz skontaktować się z nami na dwa sposoby:
telefonicznie lub online.

Nasz numer telefonu to:
+48 22 579 33 00

Zadzwoń lub napisz do nas:
Email
Tel/Fax/Poczta
Formularz

Kontakt dla mediów


Bezpośredni kontakt dla przedstawicieli mediów:

Piotr Grzesik
Tel.: +48 22 579 33 08
piotr.grzesik@ergopro.pl


„Laureat tytułu 2013”            
© 2012-2019 ERGO Pro | Munich Re | Ergo | Ergo Hestia | Klauzula informacyjna | Wersja mobilna ergopro.pl