Home Mapa strony
 
 
Produkty

Kodeks Etyczny ERGO Pro


Prawdziwą wartością biznesu są tworzący go ludzie.

Poznaj zasady, które na co dzień wyznajemy.
Kodeks Etyczny Ergo Pro


Aktualności ERGO Pro


2015

Konkurs pod osobistym patronatem
Wiceminister Finansów
Doroty Podedwornej – Tarnowskiej
oraz patronatem
Związku Banków Polskich  Strona główna > Produkty > Dom i Samochód

Dom i Samochód
 

Pakiet Dom i Samochód przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych.

Oferta ERGO Hestii skierowana jest do Klientów, na których ustawodawca nałożył obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC ppm), którzy jednocześnie:

  • są posiadaczami pojazdu/ów mechanicznego/ych (o ładowności do 850 kg) ,
  • poszukują ubezpieczenia zapewniającego pomoc w przypadku wystąpienia szkody, komunikacyjnej, to jest holowania pojazdu, wymiany opon, telefonicznej pomocy prawnej oraz ochrony przed utratą wypracowanych zniżek w składce ubezpieczeniowej,
  • poszukują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, będącego przedmiotem ochrony,
  • poszukują ochrony pojazdu w ramach ubezpieczeń dobrowolnych, od utraty/uszkodzenia pojazdu rozbudowanej o usługi assistance, to jest w zakresie oferowanym w DOM I SAMOCHÓD,
  • poszukują ochrony na 12 miesięcy.

Pakiet Dom i Samochód
przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych i ich bliskich (w rozumieniu Ogólnych Warunków Umowy), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Mienie

Dla osób, które poszukują ochrony majątku prywatnego – mienia ruchomego i nieruchomości (nieprzeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej), w tym budujących dom, zarówno w zakresie zdarzeń losowych jak i kradzieży na terenie Polski.

OC w Życiu Prywatnym

Dla osób poszukujących ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z czynnościami życia prywatnego, w tym posiadania bądź użytkowania domu lub mieszkania, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawodowej.

Home i SOS Assistance

Dla użytkownika domu lub mieszkania poszukującego dodatkowych świadczeń, to jest w zakresie oferowanym w DOM I SAMOCHÓD realizowanych w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia ruchomego i nieruchomości wskutek zdarzeń losowych, powodzi lub awarii w miejscu ubezpieczenia.

Medical Assistance

Dla osób poszukujących ochrony w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymagających pomocy medycznej na terytorium Polski.


Dodatkowe informacje na temat produktu oraz szczegółowe warunki umowy znajdują się w dziale Publikacje.


Kontakt z ERGO Pro
Możesz skontaktować się z nami na dwa sposoby:
telefonicznie lub online.

Nasz numer telefonu to:
+48 22 579 33 00

Zadzwoń lub napisz do nas:
Email
Tel/Fax/Poczta
Formularz

Kontakt dla mediów


Bezpośredni kontakt dla przedstawicieli mediów:

Piotr Grzesik
Tel.: +48 22 579 33 08
piotr.grzesik@ergopro.pl


„Laureat tytułu 2013”            
© 2012-2019 ERGO Pro | Munich Re | Ergo | Ergo Hestia | Klauzula informacyjna | Wersja mobilna ergopro.pl